Gröna förebilder

 
 
 
 
När ens uppgift är att skapa miljöer som ska vara hållbara, vackra och användbara är det ganska lätt att fastna i olika tankebanor, speciellt när vi (nästan) hela tiden måste vara kreativa. Därför är förebilder ett måste. Nu kan ju inte jag säga att jag har hunnit komma in i någon arbetsprocess som jag vet fungerar för mig men det jag alltid gjort i min arbetsgång är att hitta bilder och inspiration som sedan löper som en röd tråd genom hela idén. Problemet är dock att inte hålla allt för hårt i dessa bilder och tankar, ibland ändras saker och idéer.
 
Dessa bilder har följt mig under hela detta projektet och har blivit en vision om hur min gestaltning ska bli.