Gröna förebilder

 
 
 
 
När ens uppgift är att skapa miljöer som ska vara hållbara, vackra och användbara är det ganska lätt att fastna i olika tankebanor, speciellt när vi (nästan) hela tiden måste vara kreativa. Därför är förebilder ett måste. Nu kan ju inte jag säga att jag har hunnit komma in i någon arbetsprocess som jag vet fungerar för mig men det jag alltid gjort i min arbetsgång är att hitta bilder och inspiration som sedan löper som en röd tråd genom hela idén. Problemet är dock att inte hålla allt för hårt i dessa bilder och tankar, ibland ändras saker och idéer.
 
Dessa bilder har följt mig under hela detta projektet och har blivit en vision om hur min gestaltning ska bli.
 
 
 
Kommentera inlägget här: